Massagetherapie

Massagetherapie is een discipline die valt onder de Natuurgeneeskunde. De massagetherapie van Zevenster Massage wordt sinds medio 2017 (deels) vergoed vanuit jouw aanvullende zorgverzekering. Welke kosten jouw verzekering vergoedt vind je in de polis van jouw zorgverzekeraar. Ook zijn er online tools beschikbaar zoals zorgwijzer waarmee je kan opzoeken welke kosten worden vergoed. Klik op onderstaande link om direct naar de website van deze Zorgwijzer te worden doorverwezen.

Klik hier om direct naar een overzicht van vergoedingen te gaan.

Wat is Massagetherapie?
Massagetherapie is het therapeutisch inzetten van aanraking. Daarbij wordt gekeken naar het gehele spectrum van fysiek, mentaal, emotioneel en holistisch. Zo kan massagetherapie geschikt zijn voor het behandelen van klachten als stijve spieren tot iemand die depressief is. Om deze vorm van natuurgeneeskunde te mogen aanbieden heb ik met goed gevolg bij Esoterra een HBO opleiding tot massagetherapeut afgerond. Deze is door de SNRO op de PLATO-eisen geaccrediteerd.

Behandeling door de massagetherapeut

Wat houdt massagetherapie in?
Bij massagetherapie ga ik net iets anders te werk dan bij een normale massage. Bij therapie is het namelijk van belang dat er naast de kennismaking ook een anamneses en een functieonderzoek wordt afgenomen.

Tijdens het kennismakingsgesprek probeer ik een beeld van jou te krijgen. Net zoals bij een gewone massage wil ik je graag beter leren kennen. Ook is dit een middel om contra-indicaties vast te stellen of uit te sluiten. Ik wil bijvoorbeeld graag weten wat jouw beroep is, hoe jouw thuissituatie/huishoudsamenstelling is; welke hobby’s je hebt; hoe jouw balans is tussen actief en ontspanning en of jij medicijnen gebruikt. Het in kaart brengen van contra-indicaties is nodig, omdat bij het vaststellen van een contra-indicatie besloten wordt of de massage geheel of gedeeltelijk moet worden aangepast. In extreme gevallen wordt er bij een contra-indicatie geen behandeling gegeven.

Klik hier voor een overzicht van contra-indicaties

Massagetherapie kan heilzaam zijn bij diverse klachten. In het bijzonder bij klachten die lichamelijk alsook geestelijk tot uiting komen. Jij laat jouw vermoeide en stijve spieren masseren en jij gaat met jouw therapeut op zoek naar de bron van deze klachten. Wat speelt er, heeft er in jouw leven gespeeld of verwacht je in de toekomst waardoor je nu een zware last ervaart? En wat heb je nodig om dit nu lichter te maken? Uiteraard hoeft een klacht niet psychosomatische te zijn. Indien de klacht zich voornamelijk in het bewegingsapparaat voordoet kan de therapie ook bestaan uit massages, houdings- en rek- en strekoefeningen.

Anamnese
Naast het kennismaken is het van belang dat een anamneses wordt afgenomen. Tijdens deze anamneses wordt gekeken of er sprake is van de zogenaamde ‘rode en gele vlaggen’ en worden mogelijke oorzaken van de klacht in kaart gebracht. Zodoende ga ik dieper in op jouw klachtbeschrijving. Vragen als: Sinds wanneer heb je deze klacht? Waar zit de klacht? Wanneer speelt de klacht op? Wat voor soort pijn voel je? Wat is volgens jou de oorzaak? Wat verwacht je van mij /hoop je van mij te krijgen? Let wel, als therapeut stel ik geen diagnoses, het in kaart brengen van de mogelijke oorzaken wordt uitsluitend gedaan om de therapie effectiever te laten zijn.

Je kan je voorstellen dat deze kennismaking en anamneses intensief is en tijd vergt. In totaal zal dit gesprek, afhankelijk van de situatie tussen de 20 en 30 minuten duren. Alle daaropvolgende afspraken zal ik kort navragen of er nog bijzonderheden of veranderingen zijn. Dit doe ik tijdens het functie-onderzoek. Het onderstaande plaatje is een hyperlink naar een instructiefilmpje over hoe de Lasegue functietest wordt uitgevoerd.

Functieonderzoek
Tijdens het functieonderzoek wordt gekeken of de functies van bepaalde spieren en gewrichten naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Het functie-onderzoek is bedoeld om na de anamneses een nog beter beeld te krijgen van de klacht en/of de beperking die wordt ervaren en het behandelplan erop af te stemmen. Het onderstaande plaatje is een hyperlink naar een instructiefilmpje over hoe de Slump functietest wordt uitgevoerd.

Behandelplan
Binnen de massagetherapie bestaat een behandelplan voor de client uit diverse onderdelen. Hierin staan de klacht, de hulpvraag en eerdere behandelingen beschreven. Ook staat de behandeling van de toe te passen therapie beschreven. Deze kan bestaan uit bijvoorbeeld een aantal massagesessies, houdingsoefeningen, rek- en strekoefeningen en eventueel ontspanningsoefeningen. Daarnaast wordt in het behandelplan per behandeling de voortgang vastgelegd.

Klik hier om direct naar de prijslijst te gaan.

Nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitleg dan kan je mij vrijblijvend mailen via info@zevenstermassage.nl of bellen via 06 333 72901. Zevenster Massage is aangesloten bij de VBAG en de RBCZ.