Geschillencommissie

Met ingang van 2017 is elke zorgverlener verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Voor het werkveld van Natuurgeneeskunde, waar Massagetherapie onderdeel van uitmaakt, is dat de Geschilleninstantie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Dat is de eerste geschilleninstantie die voor ons werkveld is opgericht.

Geregeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De wet die dit voorschrijft is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is door het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het leven geroepen. Het doel van de Wkkgz is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

De wet regelt het volgende:
1. Een betere en snelle aanpak van klachten
2. Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
3. Cliënt krijgt sterkere positie
4. Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Meer informatie over de Wkkgz staat op de website van de Rijksoverheid.

Vanuit de VBAG is Zevenster Massage middels een collectief aangemeld bij de SCAG.

Klachtenprocedure

U heeft een klacht. Wat nu?
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Wilt u meer informatie over de procedure vind u op de website van de Geschilleninstantie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.