Wet Veilig Incidenten Melden (VIM)

Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) in werking
getreden. Deze wet verplicht u als solistisch werkende zorgaanbieder o.a. om incidenten te
registreren en uw handelingen bespreekbaar te maken met collega’s. De wet noemt dit Veilig
Incident Melden (VIM). Het woord ‘melden’ betekent in dit geval ‘er een notitie van maken en
bespreken in een incidentgroep’. In dit stuk geven wij een voorbeeld van hoe u dit kunt doen.

Incident-Melden-1-RBCZ