AVG, privacyverklaring en behandelovereenkomst

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan de therapeut moet voldoen omdat gegevens worden vastgelegd Verplichte maatregelen in cliëntendossiers.

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:
• het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
• het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier. Dit wordt gedaan door de leverancier;
• het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
• het aantonen dat een patiënt of cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

Hoe deze wetgeving is gewaarborgd in de praktijkvoering van Zevenster Massage leest u hier.
Recente pricacyverklaring en AVG 2023
Hierin is ook de gewijzigde bewaartermijn opgenomen en het cookiebeleid op deze website. Dit document bevat ook het onderdeel behandelovereenkomst die vanaf 25 mei 2018 schriftelijk door beide partijen wordt ondertekend indien de behandeling nog niet is afgerond en bij nieuw te starten behandelingen. Deze overeenkomst is nodig om beide partijen zekerheid te geven over het juist toepassen van de privacywetgeving en om eventuele vragen daarover bespreekbaar te maken.