Contra-indicaties

Tijdens de intake worden eventuele contra-indicaties uitgesloten. Contra-indicaties zijn onder te verdelen in relatief en absoluut. Het verschil is dat bij relatief een aangepaste massage mag worden gegeven en bij absoluut geen massage mag worden gegeven. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Absolute contra-indicaties Relatievecontra-indicaties
koorts en griep open wonden
verhoogde stofwisseling zwangerschap
besmettelijke huidziekten ontstekingen
infectieziekten spataderen
ernstige vaatziekten kanker
gebruik van antibiotica trombose
ontstekingsremmers
extreme vermoeidheid en uitputting

Rode en gele vlaggen

Rode en gele vlaggen betreffen respectievelijk medische- en psychosociale signalen die door zorgverleners moeten worden opgemerkt en die aanleiding moeten geven voor verwijzingen naar een BIG-geregistreerde zorgverlener. Deze lijst is niet extensief en aanvulling op basis van ervaring met deze lijst en evidence is wenselijk.

Rode vlaggen Gele vlaggen
hyperhydrosis zeer somber en lusteloos gedrag
hartkloppingen waanbeelden
lage hartslag angsten
kramp/spierpijn in borst slaap/waakstoornissen
acute schouderpijn verwardheid
bleek, zweten en klamme huid hallicunaties
acute dyspnoe UHR-psychose syndromen
hemoptoe moeite met contact, vreemde gedachtengangen
braken en diarree agressie en impulscontrole
obstipatie zonder oorzaak chaos: moeite met plannen, komt afspraken niet na
bloed bij ontlasting levensbedreigende doodwens
gewichtsverlies hulpverlener snapt patient niet
acute buikpijn (bij kinderen)
herhaalde buikklachten
zwelling buikgebied
pijn onderbuik (vrouwen)
dysfagie
onverklaarbare droge mond
pijnlijke/stijve nek
gezwollen enkel
zwelling in de nek bij zuigelingen
loopproblemen bij kinderen
plotselinge duizeligheid/flauwte
tintelingen/tastverlies
tremoren
pijn in het gezicht
afasie
acute visus stoornis
pijn in en/of rondom het oog
onverklaarbare heesheid en stemverlies
rugpijn en uitstralingspijn (been)
hematurie
post-menopauzaal bloedverlies bij vrouwen
paarse verkleuring huid kinderen
zwellingen onder de huid
bewustzijnsveranderingen
onverklaarbaar veel dorst
onverklaarbaar veel plassen
pijn op de borst
onbegrepen moeheid
onbegrepen koorts