Massagetherapie

Massagetherapie is een discipline die valt onder de Natuurgeneeskunde. De massagetherapie van Zevenster Massage wordt sinds medio 2017 (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Welke kosten jouw verzekering vergoedt vind je in de polis van jouw zorgverzekeraar. Ook zijn er online tools beschikbaar zoals zorgwijzer waarmee je kan opzoeken welke kosten worden vergoed. Klik op onderstaande link om direct naar de website van deze Zorgwijzer te worden doorverwezen.

Klik hier om direct naar een overzicht van vergoedingen te gaan.

Wat is Massagetherapie?
Massagetherapie is het therapeutisch inzetten van aanraking. Daarbij wordt gekeken naar het gehele spectrum van fysiek, mentaal en emotioneel. Dit wordt ook wel een holistische aanpak genoemd. Zo kan massagetherapie geschikt zijn voor het behandelen van klachten als stijve spieren tot iemand die depressief is. Om deze vorm van natuurgeneeskunde te mogen aanbieden heb ik met goed gevolg bij Esoterra een HBO opleiding tot massagetherapeut afgerond. Deze is inclusief de vereiste Medische Basis Kennis welke door de SNRO op de PLATO-eisen is geaccrediteerd.

Behandeling door de massagetherapeut

Wat houdt massagetherapie in?
Bij massagetherapie ga ik net iets anders te werk dan bij een normale massage. Bij therapie is het namelijk van belang dat er naast de kennismaking ook een anamnese en een functieonderzoek wordt afgenomen.

Tijdens het kennismakingsgesprek probeer ik een beeld van jou te krijgen. Ook is dit een middel om contra-indicaties vast te stellen of uit te sluiten. Ik wil bijvoorbeeld graag weten wat jouw beroep is, hoe jouw thuissituatie/huishoudsamenstelling is; welke hobby’s je hebt; hoe jouw balans is tussen actief zijn en ontspannen en of jij medicijnen gebruikt. Het in kaart brengen van contra-indicaties is nodig, omdat bij het vaststellen van een contra-indicatie besloten wordt of de massage geheel of gedeeltelijk moet worden aangepast. In extreme gevallen wordt er bij een contra-indicatie geen behandeling gegeven.

Klik hier voor een overzicht van contra-indicaties

Massagetherapie kan heilzaam zijn bij diverse klachten. In het bijzonder bij klachten die lichamelijk alsook geestelijk tot uiting komen. Jij laat jouw vermoeide en stijve spieren masseren en jij gaat met jouw therapeut op zoek naar de bron van deze klachten. Wat speelt er, heeft er in jouw leven gespeeld of verwacht je in de toekomst waardoor je nu een zware last ervaart? En wat heb je nodig om dit nu lichter te maken? Uiteraard hoeft een klacht niet psychosomatische te zijn. Indien de klacht zich voornamelijk in het bewegingsapparaat voordoet kan de therapie ook bestaan uit massages, houdings- en rek- en strekoefeningen.

Toevoeging contra-indicaties (psychosociale signalen)
Naast lichamelijke contra-indicaties kan het voorkomen dat tijdens de behandelingen psychosociale signalen worden waargenomen. Deze worden ook wel rode en gele vlaggen genoemd. Massagetherapie is een therapie om klachten te verbeteren of te verhelpen, voornamelijk door los te laten of anders te verbinden. Denk daarbij (binnen het kader van psychosomatiek) aan slaapproblemen, concentratiestoornissen, ongewenste emoties, belemmerende overtuigingen en andere factoren die van invloed zijn op jouw gezondheid.

Het proces dat door aanraking in gang wordt gezet kan tijdens het traject nieuwe inzichten opleveren. Soms bevrijdend, soms confronterend. In beide gevallen is het van belang dat er een veilige situatie voor zowel therapeut als client wordt gewaarborgd. In overleg met jou kan dit betekenen dat de massagetherapie (tijdelijk) wordt gestopt om plaats te maken voor een verwijzing naar een andere zorgverlener met meer kennis van psychopathologie. In de meeste gevallen betreft het een verwijzing naar jouw eigen huisarts. Die moet op de hoogte worden gebracht als eerste aanpsreekpunt en heeft ook mogelijkheden om je voor een psychologische test aan te melden of acuut te handelen als dat nodig is.

Anamnese
Naast het kennismaken is het van belang dat een anamneses wordt afgenomen. Tijdens deze anamneses wordt gekeken of er sprake is van de zogenaamde ‘rode en gele vlaggen’ en worden mogelijke oorzaken van de klacht in kaart gebracht. Zodoende ga ik dieper in op jouw klachtbeschrijving. Vragen als: Sinds wanneer heb je deze klacht? Waar zit de klacht? Wanneer speelt de klacht op? Wat voor soort pijn voel je? Wat is volgens jou de oorzaak? Wat verwacht je van mij /hoop je van mij te krijgen? Let wel, als therapeut stel ik geen diagnoses, het in kaart brengen van de mogelijke oorzaken wordt uitsluitend gedaan om de therapie effectiever te laten zijn.

Je kan je voorstellen dat deze kennismaking en anamneses intensief is en tijd vergt. In totaal zal dit gesprek, afhankelijk van de situatie tussen de 20 en 30 minuten duren. Alle daaropvolgende afspraken zal ik kort navragen of er nog bijzonderheden of veranderingen zijn. Dit doe ik aan het begin van de behandeling of tijdens het functie-onderzoek. Het onderstaande plaatje is een hyperlink naar een instructiefilmpje over hoe de Lasegue functietest wordt uitgevoerd.

Functieonderzoek
Tijdens een functieonderzoek wordt gekeken of de functies van bepaalde spieren en gewrichten naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Het functie-onderzoek is bedoeld om na de anamneses een nog beter beeld te krijgen van de klacht en/of de beperking die wordt ervaren en het behandelplan erop af te stemmen. Het onderstaande plaatje is een hyperlink naar een instructiefilmpje over hoe de Slump functietest wordt uitgevoerd.

Behandelplan
Binnen de massagetherapie bestaat een behandelplan voor de client uit diverse onderdelen. Hierin staan de klacht, de hulpvraag en eerdere behandelingen beschreven. Ook staat de behandeling van de toe te passen therapie beschreven. Deze kan bestaan uit bijvoorbeeld een aantal massagesessies, houdingsoefeningen, rek- en strekoefeningen en eventueel ontspanningsoefeningen. Daarnaast wordt in het behandelplan per behandeling de voortgang vastgelegd.

Klik hier om direct naar de prijslijst te gaan.

Nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitleg dan kan je mij vrijblijvend mailen via info@zevenstermassage.nl of bellen via 06 333 72901. Zevenster Massage is aangesloten bij de VBAG en de RBCZ.

Geen vragen en klaar voor een eerste afspraak? Klik hier