Huiselijk geweld en kindermishandeling

WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING
Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, op de dag van de Rechten van het Kind – 20 november 2020, organiseert de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid in samenwerking met de GGD Haaglanden en de Gemeente Den Haag, de jaarlijkse themabijeenkomst, die dit jaar in verband met corona via een livestream online is te volgen.
De digitale themabijeenkomst ‘Getekend’, wordt georganiseerd voor slachtoffers en hulpverleners. Lees meer over de themabijeenkomst op de website van Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Wil je deze bijwonen? Ga dan naar https://www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl/activiteit/jaarlijkse-themadag/

SLACHTOFFERWIJZER https://slachtofferwijzer.nl/
Op zoek naar hulp Of wil jij iemand helpen? Vind hulporganisaties en informatie op de website van slachtofferwijzer. Of klik op een van onderstande links.

GEWELD https://slachtofferwijzer.nl/slachtoffer/geweld/
SEKSUEEL GEWELD https://slachtofferwijzer.nl/slachtoffer/seksueel-geweld/

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Hieronder staat een stroomschema van het verbeterde meldcode. Meer informatie vind je hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Stappenplan meldcode

Bron: Rijksoverheid

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Vijf stappen

Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval de volgende stappen:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren

Afwegingskader

Sinds 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Beroepsgroepen hebben zelf een afwegingskader opgesteld waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.
Zevenster Massage maakt hiervoor gebruik van het kader opgesteld door RBCZ. Huiselijk_geweld_Afwegingskader_Meldcode_181118

Toolkit

Om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode en om professionals te helpen bij het werken met de meldcode, is een toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. U vindt hier onder andere de afwegingskaders, informatie voor gemeenten en organisaties en een vraag & antwoord-document over de (veranderingen in de) meldcode.