Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Zevenster Massage. Algemene voorwaarden Zevenster Massage 2017 kunt u hieronder lezen.

Algemene voorwaarden

1. De afspraak – Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden van Zevenster Massage.

2. Annuleren – Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Bij verzuim wordt 50% van het tarief voor de geboekte behandeling in rekening gebracht.

3. Contra-indicaties – Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een kort intakegesprek afgenomen. Bij bepaalde symptomen (contra-indicaties) kan Zevenster Massage besluiten om de massage niet uit te voeren. In dat geval zal de klant worden doorverwezen naar de huisarts.

Aangeraden wordt om vooraf informatie in te winnen bij je huisarts of behandelend arts/specialist.

4. Betalingen – Betaling van de behandeling is mogelijk per bankgiro en contanten. Indien men kiest voor betaling middels bankgiro dient het bedrag voorafgaand aan de behandeling per internetbankieren te worden voldaan. Internetbankieren is mogelijk op locatie van Zevenster Massage. Indien u de massage thuis ontvangt dient u zelf te beschikken over de mogelijkheid tot internetbankieren.

5. Massage elders – Het is mogelijk om een behandeling thuis te ontvangen. In dat geval worden reiskosten in rekening gebracht bij afstanden langer dan 10 km (enkele reis) vanaf de locatie van Zevenster Massage. Het betreft €0,20 ct per extra km (enkele reis). De locatie van Zevenster Massage is: Potsweg 15b, 7523 CA Enschede. Via de website van de ANWB (routeplanner) kunt u nakijken of voor u extra reiskosten gelden.

6. Aansprakelijkheid – Indien u een behandeling wenst van Zevenster Massage bent u verplicht een verklaring te ondertekenen waarin de volgende tekst is opgenomen:

“Het is mijn keuze om deze massagesessie te ondergaan. Ik ben me ervan bewust dat deze behandeling als doel heeft mijn algehele welbevinden te beinvloeden. Ik waarschuw de masseur onmiddelijk als mijn welbevinden op enige wijze wordt aangetast. Ik heb alle medische gegevens waarvan ik op de hoogte ben naar waarheid ingevuld en ik zal de masseur inlichten zodra er zich wijzigingen voordoen.”

7. Intake en uw gezondheid – Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven tijdens de intake. Een voorbeeld van het intakeformulier Zevenster Massage is momenteel alleen in hard-kopie verkrijgbaar.

Belangrijk voor vrouwen: Als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

8. Privacy – Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

9. Uitsluiting van deelname en behandeling – Zevenster Massage behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

10. Overig – De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Zevenster Massage te allen tijde worden gewijzigd.