Nieuwe triage vragenlijst

De nieuwe vragenlijst krijg je toegestuurd als bijlage in de herinneringsmail van jouw afspraak

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, annuleer dan de afspraak. Uitzondering geldt voor clienten waarvan bekend is dat de genoemde klachten worden veroorzaakt door hooikoorts.

Heb je het nieuwe coronavirus en is dit vastgesteld met een test?*
Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur:
• hoesten
• verkoudheidsklachten
• verhoging of koorts (38˚C)
• benauwdheid
• reuk- en/of smaakverlies
Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
Ben je in quarantaine omdat je:
• een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
• bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?**
• bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?
De antwoorden worden toegevoegd aan jouw behandeldossier.

*Een afspraak kan je pas weer maken als je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van jouw klachten. Heb je een verminderde weerstand? Dan mag je pas uit isolatie als je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen is na het begin van jouw klachten. Heb je meer dan 2 weken klachten? Overleg dan met de GGD wanneer je weer uit isolatie mag.
**Ben je een reiziger die terugkeert uit een land met een oranje reisadvies dan moet je in quarantaine. Je laat je testen op de vijfde dag na terugkomst in Nederland. Is de uitslag negatief, dan ben je welkom voor een behandeling.

Feb 2021 Meer informatie: rivm.nl/covid19 *Volg het advies op van de GGD **Meer info: www.wijsopreis.nl
Triagevragenlijst conform RIVM versie 28-08-2020

Oude triage

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen.
Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt.
Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.