AVG weg ermee!

Tijdelijk inzage in uw medische gegevens bij de huisartsenpost en SEH als u geen keuze heeft doorgegeven

Dat de donorregistratie niet helemaal kosjer is wisten we al. Geef je geen keuze door, dan ben je ineens donor. Leuk dat toegenomen aantal donoren volgens het CBS, maar volgens mij is het merendeel ervan de groep mensen die geen keuze heeft gemaakt of ze wel/niet hun organen willen weggeven. Geen correcte gang van zaken als je het mij vraagt. Wanneer ik iets wil ontvangen vraag ik er wel om en dat geldt ook wanneer ik iets wil weggeven. Simpel toch?

Eenzelfde rare ’tijdelijke’ regeling geldt nu voor de inzage in onze medische gegevens:
“Tijdelijk inzage in uw medische gegevens bij de huisartsenpost en SEH als u geen keuze heeft doorgegeven. Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als je geen keuze hebt gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.”

Hoe zit het met AVG

Dat is vreemd. Hoe zit het dan met de AVG? Wie zorgt ervoor dat er geen misbruik wordt gemaakt van deze inzagemogelijkheid?
“Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt.”

Gelukkig, het is veilig(?)

Oei, nu wordt het wel heel spannend, want hoe zijn ze dat van plan? En waarom zijn er zoveel partijen bij betrokken? Wie is dan waar verantwoordelijk voor? Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Waar veel mensen werken is de kans op fouten alleen maar groter. Waar veel mensen ‘samenwerken’ (lees vanuit hun thuiswerkplek, digitaal aldanniet met een beveiligde internetverbinding)… nou ja, dat mag je zelf invullen. Ik voel een gigantisch datalek aankomen. Dat even terzijde, wat verstaat men dan onder ’tijdelijk’?
“Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.”

Ah, duidelijk. Dus dan is deze tijdelijke maatregel niet meer nodig op… hellup! Wie heeft een kristallen bol en weet wanneer de crisis wordt opgeheven?

Bron: www.volgjezorg.nl