Nieuwe tarieven 2019

In 2019 wijzigen de tarieven van massagetherapie. Dit in verband met nieuwe aanvullende eisen waaraan Zevenster Massage moet voldoen om de massagetherapie als vergoede zorg te kunnen blijven aanbieden. Er is naar gestreefd om de tarieven zo aan te passen dat de eigen bijdrage per consult nihil is of zoveel mogelijk beperkt blijft. Zie hieronder de nieuwe tarieven. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op per telefoon of email.

Massagetherapie Tijdsduur Tarief 2019
Intake (telefonisch) ca. 10 minuten Geen kosten
Anamnese en functieonderzoek (voorafgaand aan eerste behandeling) ca. 30 minuten €30
Eerste behandeling (excl. anamnese en functieonderzoek) 30 minuten €30
Vervolgbehandeling kort (zie toelichting) 30 minuten €30
Vervolgbehandeling normaal (zie toelichting) 40 minuten €40
Vervolgbehandeling lang (zie toelichting) 60 minuten €60

Toelichting tarieven vervolgbehandelingen
Afhankelijk van de aard, complexiteit en omvang van jouw klacht wordt gekeken welke behandelingstijd het beste aansluit. Dit betekent voor minder complexe klachten dat een kortere behandelingstijd mogelijk is. Dat is fijn, want op die manier bespaar je geld en krijg je toch de hulp die je nodig hebt. Wanneer er sprake is van meer complexe problematiek kunnen we besluiten te starten met langere vervolgbehandelingen die uiteraard bij vermindering van de klacht worden afgebouwd.