Verzekeringsnemers Achmea (Zilveren Kruis) opgelet!

Prestatiecode 24005 vervalt

Sinds begin dit jaar heeft Zilveren Kruis prestatiecode 24005 uitgesloten van vergoeding. Tot op heden hebben zij hier niet streng op gehandhaafd om alle beroepsverenigingen de kans te geven hun leden hierover te informeren. Het vergoeden van deze prestatiecode 24005 stopt nu (september 2021) echter definitief. Vanaf heden kan ik als complementair therapeut voor verzekerden bij Zilveren Kruis geen gebruik meer maken van prestatiecode 24005.

Dringend verzoek controle gegevens

Om die reden verzoek ik je dringend om de gegevens die je bij Zevenster Massage hebt ingevuld samen met mij te controleren. Dit doe je door tijdens je volgende afspraak jouw zorgpas en of zorgverzekeringsgegevens mee te nemen/bij de hand te hebben. Dan controleren we samen of dit juist geregistreerd staat.

Let op! Niet alle zorgverzekeraars die onder Zilveren Kruis Achmea vallen hadden al een pakket met uitgebreide ‘alternatieve zorg’. Deze vergoeden dus ook nu prestatiecode 24017 voor massagetherapie niet. Interpolis bijvoorbeeld vergoedt maar een zeer beperkt aantal werkvormen, en heeft massagetherapie hier niet in meegenomen.

Doe (zeker bij twijfel) altijd zelf navraag

Gezien het feit dat binnen de zorgverzekeringen een grote diversiteit aan pakketten en voorwaarden bestaat, is het altijd zinvol zelf navraag te laten doen bij de eigen zorgverzekering om er zeker van te zijn dat een prestatiecode vergoed wordt.