We need not wait to see what others do

“Be the change you want to see in the world”, een quote van Gandhi, blijkt een hoax. De enige wél gedocumenteerde uitspraak van Gandhi die nog het dichtst bij de beroemde spreuk komt is de volgende:

“All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. This is the divine mystery supreme. A wonderful thing it is and the source of our happiness. We need not wait to see what others do.”

Bron: Quest

De Nederlandse vertaling
Plaats deze quote in Google Translate en je krijgt de volgende vertaling: “Alle neigingen die in de buitenwereld aanwezig zijn, zijn te vinden in de wereld van ons lichaam. Als we onszelf zouden kunnen veranderen, zouden ook de neigingen in de wereld veranderen. Zoals een man zijn eigen aard verandert, verandert ook de houding van de wereld ten opzichte van hem. Dit is het allerhoogste goddelijke mysterie. Het is geweldig en de bron van ons geluk. We hoeven niet te wachten om te zien wat anderen doen.”

De buitenwereld is een afspiegeling van onze binnenwereld
Dit laat zien hoe de buitenwereld een afspiegeling is van onze binnenwereld. Verander jouw binnenwereld en zie de wereld om je heen meeveranderen. Welke overtuigingen leven in jou? Welke overtuigingen geef je aandacht? En welke overtuigingen dienen je en welke belemmeren je? Welk geluk ontzeg jij jezelf? En wat kun je veranderen om jezelf toegang te geven tot dit geluk? Zelf de beste therapeut/coach/goeroe kan je deze deur tot geluk slechts laten zien. Jij bent de énige die hem kan openen en er ook daadwerkelijk doorheen kan.