Alternatieve geneeswijzen toevoegen aan de lijst van uitgezonderde contactberoepen

Onderstaande Motie is Verworpen. Zie de berichtgeving op de website van de Tweede Kamer.
www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A00245

Motie van de leden Van Haga en Van Kooten-Arissen over contactberoepen die alternatieve geneeswijzen uitoefenen toevoegen aan de lijst van uitgezonderde contactberoepen.

MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN KOOTEN-ARISSEN
Voorgesteld 13 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende dat alernatieve geneeswijzen, zoals osteopathie, door de lockdown niet kunnen plaatsvinden;

overwegende dat dit ongewenste effecten heeft voor de gezondheid van velen;

verzoekt de regering, om de contactberoepen die alternatieve geneeswijzen uitoefenen toe te voegen aan de lijst van uitgezonderde contactberoepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga
Van Kooten-Arissen

Indiener
Wybren van Haga, Kamerlid Forum voor Democratie
Medeindiener
Femke Merel van Kooten-Arissen, Kamerlid Van Kooten-Arissen

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/