Module 3 Triggerpoint en complexere casuïstiek

Als complementair therapeut volg ik jaarlijks diverse bijscholingen. Dit jaar richt ik mij op het afronden van de Triggerpointtherapie opleiding. Module 3 Triggerpoint en complexere casuïstiek stond gepland voor zondag 17 en maandag 18 mei. Wegens de noodverordening wordt de bijscholing verzet naar 28 en 29 juni. Na het volgen van deze bijscholing nodig ik je van harte uit om een afspraak te maken en te ervaren wat triggerpointtherapie voor jou kan betekenen.

Wist je dat…

– stress, de HPA-as en hormonale ontregelingen invloed hebben op myofasciale triggerpoints?
– deze factoren ook invloed hebben op de fascia?
– chronische pijn invloed kan hebben op je persoonlijkheid
– vermindering van de pijnklacht of van de beperking bereikt kan worden door een combinatie van fysiek behandelen en psycho-educatie?
– het combineren van fysiek behandelen en psycho-educatie de kans op herstel vergroot?

Onderzoek Triggerpoint; complexere casuïstiek

In deze training wordt complexere casuïstiek behandeld. Centraal staat het beredeneren en deduceren welke triggerpoints en onderhoudende factoren een oorzakelijk verband vertonen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van oude (uit eerdere trainingen) en nieuwe kennis over uitstralingsgebieden, palpatie, instructie zelfbehandeling en clientmotivatie. De training richt zich daarmee op het ontwikkelen van vaardigheden omtrent het ontwikkelen van een clientgerichte oplossing en passend persoonlijk advies.

Zoektermen
uitstralingsgebieden – triggerpoints palperen – klinisch redeneren – HPA-as – behandelplan – instructie zelfbehandeling – cliënten motiveren.

Bron: www.triggerpointcoach.nl